Таяннуурын төмрийн хүдрийн ил уурхайн захын агуулгын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүдрийн захын агуулга гэдэг нь боловсруулах үйлдвэр рүү шилжүүлэх хүдэрт агуулагдаж буй металлын хамгийн бага агуулга юм. Энэ захын агуулгыг ашиглан хүдрийн аль хэсгийг боловсруулах үйлдвэр рүү, аль хэсгийг хөрсний овоолго руу, аль хэсгийг ядуу агуулгатай хүдрийн овоолго руу шилжүүлэхийг тодорхойлдог. Хүдрийн захын агуулга нь мөн өөр өөр төрлийн боловсруулах үйлдвэртэй тохиолдолд хүдрийн ямар хэсгийг аль төрлийн боловсруулах үйлдвэр рүү шилжүүлэхийг шийддэг. Үүний нэг жишээ нь хүдэр боловсруулах үйлдвэр болон нуруулдан уусгах далангийн уусган баяжуулах технологиуд юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч