Монгол улсын иргэний эрх зүй дэх төлөөлөл

Бүтээлийн тайлбар

Өнгөрсөн 20 жилд хууль зүйн талаар чамлахааргүй олон ажил хэрэгжүүлсэн, тэхдээ алдаж эндсэн зүйл байсан, оцоо ч байгааг үгүйсгэх аргагүй билээ. Эрх зүйн салбаруудын дунд, хүний нийгэмд анх үүсэж хөгжсөн түүхэн үйл явцын хувьд, эд хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус харилцааг зохицуулах арга, хэлбэрийн хувьд иргэний эрх зүйн чухал байр суурь эзэлдэг. Өөрөөр хэлбэл иргэн, хуулийн этгээд, төрийн хооронд үүссэн эд хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус харилцаа, өмчлөх эрх үүсэх, өөрчлөгдөх, шилжүүлэх, дуусгавар болох үйл ажиллагааг зохицуулдаг өвөрмөц утга, агуулгатай салбар хууль, салбар шинжлэх болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч