Иргэний өмчийн газрыг нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах, газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх харилцаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс нь засаг захиргааны хувьд нийт 329 сум бүхий 21 аймагт хуваагддаг бөгөөд хамгийн том хот болох Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 50-аас илүү хувь нь амьдарч байна. Хүн амын нягтралын хувьд Эрдэнэт, Дархан, Чойбалсан, Мөрөн зэрэг хотууд томоохонд тооцогдох бөгөөд сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот өргөжиж хүн ам ихээр суурьших болоод байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч