Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд тавих захиргааны хяналт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлгөөний эрчим ачаалал өдөр өнгөрөх тутам нэмэгдэж нийслэлд хөдөө орон нутгаас шилжин ирэх иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаа зэрэг олон хүчин зүйлээс шалгаалан зам тээврийн осол, хэрэг гарах нөхцөл улам бүр нэмэгдэж, ослоос хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирох, эд материалын хохирол учрах явдал ихсэх хандлагатай байна. Замын хөдөлгөөний аюулгуй байдлыг хангах асуудал манай улсын хувьд нэн тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч