Жолоочийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Даатгалын салбарын хөгжил нь Монгол Улсад анх 1934 оноос эхэлсэн боловч тухайн ца{ үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан, төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн орчинд түүний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан харилцааг зохицуулж байжээ. Энэхүү эрх зүйн зохицуулалт нь 1990 оноос эхлэн зах зээлийн эдийн засагт суурьласан харилцаагаар солигдож бүрэн шинэчлэгдсэн билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч