Арилжааны банкны актив пассивын хосолсон удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкуудын хувьд харилцагчын итгэл маш чухал бөгөөд ямарваа банк иргэдийн итгэлийг алдах тохиолдолд цааш үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэл гарч болох талтай юм. Банк нь хадгаламжийн хүү зээлийн хүү хоёрын зөрүүгээс ашиг олдог нэг төрлийн зуучлагч байгууллага юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч