Ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжинд удирдах ажилтны манлайллын нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Монголын эдийн засаг, хүний нөөцийн томоохон хэсгийг бүрдүүлэн, хөгжиж буй уул уурхайн салбараас онцлон уул уурхайн үйлчилгээгээр дэлхийд томоохонд тооцогддог “Тийсс Монголиа” ХХК-ийн ажиллагсдын ажлаас авах сэтгэл ханамжийн түвшин, түүнд удирдах ажилтны манлайлал хэрхэн нөлөөлж байгааг судапж, судалгаагаар дамжуулан ажиллагсадын ажилдаа хандах хандлагыг сайжруулахыг зорив.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч