Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохирлыг арилгах эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

УИХ-ын 2001 оны намрын чуулганаар Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг баталж , 2002 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна. Дээр дурдсан хуулиудыг багцлан шинэчилсний дараа тэдгээрийг хэрэгжүүлэх шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг төгөлдөржүүлэх зорилгоор шүүх, прокурор өмгөөллийн тухай хуулийг шинэчилж, цагдаа, нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч