Хөрш орнуудын террорын нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

Бүтээлийн тайлбар

Террортойтэмцэх тухай Монгол Улсын хууль-д “террор” гэсэн нэр томьёог тусган хэрэглэсэн нь хэл зүйн хувьд оновчтой болсон гэж үзэж байна. Учир нь “алан хядах" гэсэн нэр томьёо нь террорыг бүрэн утгаар нь илэрхийлж чадаагүй, зөвхөн түүний нэг хэлбэрийг агуулж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл алан хядах ажиллагаа гэдэг нь террорист байгууллага, этгээдээс зорилгодоо хүрэхийн тулд галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх, цацрагт идэвхит, химийн хорт бодис ашиглан иргэдийн амь насанд халдаж буй үйлдэл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч