Ашигт малтмалын салбар дахь татварын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Улс үндэстэний хөгжих зорилгийн нэг үндэс нь татварын систем зөв зүйтэй хэрэглэх явдал юм. Төр оршихуй дор татвар оршихуй гэсэн тогтолцооны дагуу аливаа татварын, түүний дотор, манай улсын эдийн засагт тэргүүлэх ач холбогдолтой ашигт малтмалын салбарын татварын тогтолцоо, эрх зүйг судпан цаашид оновчтой болгох нь чухал ач холбогдолтой, шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч