Арилжааны банкны орлого нэмэгдүүлэх зарим арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн харилцаа гүнзгийрэх тутам нийгмийн бүтээн байгуулалт өсөж, иргэд аж ахуй нэгжүүдийн санаачилгаар барилга орон сууц үйлдвэр үйлчилгээг, аюулгүй хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгууллалтын ажиллагаа орон нутгийн хөгжлийг жилээс жилд өсгөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд банкны мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар зах зээлийн мөнгөний тэнцвэржилтыг хэрэгжүүлэхэд банкны мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэхэд тулгамдсан асуудал болоод байна. Энэ асуудалыг хөндөж өөрийн санал бодолоо дэвшүүлэхэд оршиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч