Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах, онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс өмчийн олон хэлбэрийг зөвшөөрч, нийгэм эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж буй өнөө үед хөдөлмөрийн харилцааны шинж агуулга өөрчлөлт, иргэд эрх тэгш, чөлөөтэй хөдөлмөрлөх нөхцөл боломж бүрдэх болов. Өмчийн олон хэлбэр төрөл үүссэнээр иргэн бүхэн тодорхой өмчтэй болж тэрхүү өмчиндөө тулгуурлан хувиараа аж ахуйн үйл ажиллагаа, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж өөрийн аж ахуйд бусдын хүч хөдөлмөрийг хөлслөн авч ажиллуулах болсоноор тус улсад ажлын байр нэмэгдэж улмаар ажилтнууд хөдөлмөрийнхөө хувьд өрсөлдөөнд хамаарагдах болов.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч