Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Б.Мэндбаяр

Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүн төрөлхтний оршин тогтнох өлгий болсон байгаль дэлхийгээ танин мэдэж, түүний нөөц баялгийг зүй зохистой ашиглахын зэрэгцээ нөхөн сэргээж хайрлан хамгаалах иь дэлхий нийтийн амин чухал асуудлын нэг билээ. Шинжлэх ухаан, техник, технологи эрчимтэй хөгжиж, үйлдвэржүүлэлт, аж ахуй эрхлэлт эрчимжиж хотжилт, хүн амын төвлөрөл ихсэж буй өнөө үед байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, сөргөөр нөлөөлөх хор уршиг гарсаар байгаа нь хүрээлэн буй орчин, түүний зохицолт байдлыг хангах, хамгаалах явдал нь хүн төрөлхтний өмнө тулгамдсан асуудал болжээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хууль# эрх зүй