Насанд хүрээгүй хүнийг согтуурал, мансуурал, биеэ үнэлэх, тэнүүчлэл гуйланчлалд татан оруулах гэмт хэрэг түүний крими

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжих, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх үйл явц өрнөн байгаатай уялдан нийгмийн амьдрал бүхэлдээ хөдөлгөөнд орж байгаа энэ үед иргэн бүрийн өөрийн аж амьдралаа өөрөө зохицуулан шийдвэрлэх болсоноор тухайн хүний нуруун дээрх ачаа улам нэмэгдэж хүний мэдпэг боловсрол, соёл орчин тойрон, ахуй амьдрал, хууль эрх зүйн мэдлэгийн түвшин зэрэг олон шинжээс хамаарч санаатай ба болгоомжгүйгээр гэмт хэргийн замд хальтран орох явдал өссөөр байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч