Байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар олж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, криминологи

Бүтээлийн тайлбар

Байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодисын сүйтгэх хүч, хор хөнөөлийн чадварыг ашиглан өөрсдийн хууль бус эрх ашиг сонирхолыг хэрэгжүүлэх, шашины харгис үзэл суртлаа бусдад хүчээр тулгах, хувийн болоод улс төрийн өс хонзонгоо илэрхийлэх зорилгоор энэ гэмт хэргийг дэлхийн улс орнуудад ихээр үйлдэж байгаа нь даяарчлагдаж байгаа дэлхий дээр тухайн гэмт хэрэг хаана ч ямар ч оронд гарахыг үгүйсгэхгүй аргагүй юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч