Хүүхдийг албадан болон хүчээр хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг дээдэлсэн хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгон 1992 онд шинэ Үндсэн хуулиа баталснаас хойш 20 жил өнгөрчээ. Энэ хугацаанд социалист нийгмийн үед үйлчилж байсан хууль тогтоомжийг эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд үе шаттайгаар өөрчилж, ардчилсан үзэл баримтлал бүхий Үндсэн хуульд нийцүүлэн, хүний эрхийг дээдэлсэн эрх зүйт нийгмийг цогцлоон хөгжүүлэх талаар тодорхой алхмууд хийгдэж байгаа ч хүүхдийн эрхийг хамгаалах тал дээр шийдлээ хүлээсэн олон асуудал байна.

Контентын хэсгээс