Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчид, тэдгээрт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хуулийн дагуу хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлж ирсэн үйл явцыг онолын болон практик талаас нь задлан шинжилж, хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн цаашдын зорилтыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх аргын талаар нийгмийн бүхий л хүрээг хамарсан бөгөөд энэхүү шинэчлэлийн дагуу Монгол Улсын Эрүүгийн хууль бүрэн хэмжээгээр өөрчлөгдөх боллоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч