Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг

Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг

Гишүүнчлэл

?
Уг судалгаа нь Налайх дүүргийн өрх, 15-49 насны эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, 5 хүртэлх насны хүүхдийн төлөөлөл бүхий түүвэр судалгаа бөгөөд судалгааны үр дүн нь мэдээлэл цуглуулсан хугацаа болох 2016 оны 11, 12 дугаар сард хамаарна. Судалгааны үндсэн үр дүнг доорх байдлаар танилцуулья.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# судалгаа# статистик