Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Монгол

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Монгол

Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Монгол

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний статистикийн хороо нь “Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа(ХХС)”-г “Ажиллах хүчний судалгаа(АХС)”-тай хамтруулан Ìîíãîë Óëñын хэмжээнд хоёр удаа олон улсын жишиг аргачлалын дагуу явуулсан нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болсон юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# статистик# судалгаа# тайлан# нийгэм