Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан сэтгүүл 2016-10

Бүтээлийн тайлбар

ЭМШУИС-ийн Уламжлалт Анагаахын Сургуулиас эрхлэн гаргадаг Шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн “ДОРНО ДАХИНЫ УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН” сэтгэлийн энэ удаагийн дугаарыг ЭМШУИС-ийн "Эрдмийн чуулган-54" эрдэм шинжилгээний хуралд зориулан гаргаж байгаа байгаа бөгөөд Уламжлалт анагаахын чиглэлээр бүтээл туурвиж байгаа эрдэмтэн, багш, докторант, магистрант, эмч нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг эмхэтгэн гаргаж байна.

Контентын хэсгээс