Эх нь нярай хүүхдээ алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

НҮБ-аас 1948 онд баталсан Хүний Эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 3 дугаар зүйлд “Хүн бүр амьд явах, эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, 1966 онд баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлд “Амьдрах эрх бол хүний бүрэн салшгүй эрх мөн. Энэ эрхийг хуулиар хамгаална. Хэний ч амийг дур мэдэн бүрэлгэж болохгүй” гэж заасан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч