Эрдэнэтийн ил уурхайн хүдрийн хаягдал бохирдлын оновчтой харьцааг тодорхойлох

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн олборлох үйлдвэрүүдийн техник, технологийн төвшинг харуулдаг гол үзүүлэлт нь ашиглалтын үеийн хаягдал, бохирдолтын хэмжээ юм. Энэ 2 үзүүлэлт нь урвуу хамааралтай байдаг тул тэдгээрийг зэрэг багасгах боломжийг бий болгох гол нөхцөл нь тоон үзүүлэлтүүдийн оновчтой харьцааг тогтоох асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч