Эрдэнэбулагийн чулуун нүүрсний ил уурхайн хажуугийн тогтворжилтын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын уул уурхайн хөгжилд олборлолтын технологийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр оновчлох, юуны өмнө аюулгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх гэсэн үндсэн хоёр асуудлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхийг чухалчилж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч