Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны тухай ойлголт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү эрх зүйн шинэ харилцаа, эрх зүйн шинэ үзэгдлийн нэг жишээ бол иргэний хэрэг маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа юм. “Хууль бол уул үгийн хамгийн өргөн утга санаагаар юмны цаад мөн чанараас урган гардаг шаардлага бүхий харилцаа юм.

Контентын хэсгээс