Шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээний дүгнэлтийг гэмт хэргийн нотолгоо болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хууль үйлчилж эхэлснээс хойш Эрүүгийн болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль шинэчлэгдэн батлагдаж нэлээдгүй хугацаа өнгөрч нийгмийн шинэлэг харилцааны нөхцөлд тэрхүү хуулиудаа улам бүр боловсронгуй болгох, бие даасан онцлог эрх зүйн хувьд гүнзгийрүүлэн судлах, нэг мөр зөв хэрэглэх шаардлага тулгарч, чухамдаа хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалахтай холбоотой шийдвэрлэвэл зохих олон асуудал энэ салбарт үүсэн гарсаар байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч