Хэргийн газрын үзлэгт криминалистикийн мэргэжилтний оролцоо, түүний эрх зүйн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нийгэм хөгжин дэвшихийн хирээр түүнийг даган гэмт явдал гэмт этгэдүүдийн үйлдэл, заль улам нарийсч байгаа нь тэдний үйлдлийг шинжлэх ухааны үндэстэй хөдлөшгүй нотлох баримтаар нотлон тогтоох зайлшгүй шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. Тиймээс криминалистикийн шинжлэх ухааныг улам нарийн судалж шинэ санаа, шинэлэг арга аргачлалыг нэвтрүүлэх нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч