Хайгуулын өрөмдлөгийн машины шатах, тослох, материалын норм, нормативын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

“Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн Геологи хайгуулын ангийн өрмийн шатах, тослох материалын норм, нормативуудыг судлах, мөрдөж буй норм, нормативуудыг шинэчлэх үндэслэл, санал боловсруулахад оршино. Судалгаа хийхэд эдийн засгийн шинжилгээний, статистикийн, харьцуулалтын болон ажиглалтын аргуудыг хэрэглэсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд