Үйлчилгээний ажилтны харилцааг сайжруулах зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын төлөө сэтгэлтэй, чадварлаг, идэвхи зүтгэлтэй ажилтан бол байгууллагадаа баялгийг бий болгож, хөгжлийг авчирдаг гол хүчин зүйл юм. Иймд байгууллагын гол үнэт зүйл болох ажилтны ажлаа сэтгэл ханамжтай хийхэд юу нөлөөлж байгааг тодорхойлох, байгууллага ажилтныхаа харилцааг сайжруулахын тулд ямар арга, загваруудыг хэрэглэдэг, тэр нь хэрхэн оновчтой бодитой байж чаддаг эсэх, ажилтныхаа харилцааг сайжруулахын тулд үйлчлүүлэгчдээс санал хүсэлтийг авч бодитой нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг тодруулахыг зорьж энэхүү сэдвийг сонгон судлах болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч