Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

1990 оноос Монгол улс Зах зээлийн эдийн засагтай нийгэм байгуулах шилжилтийн үед орсноор газрын харилцааны тулгуур зарчим үндсээрээ өөрчлөгдсөн болон ГЗБ-т харьцангуй явцуу хүрээнээс хальж газрын менежментийн өргөн хүрээтэй асуудлыг хамрах болсоноор Монгол орны нийгэм эдийн засаг, экологийн нөхцөлд зохицуулан газрын шинэтгэлийн бодлогыг боловсруулах шаардлага гарсан. Газрын шинэтгэлийн асуудал нь маш өргөн цар хүрээг хамрах учир магистрын ажлынхаа хүрээнд зөвхөн газар өмчлөл,газрын кадастрын эрх зүйн орчин, Ойн тухай, усны тухай хууль зөрчин газар олгосон тухай авч үзсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч