Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж буй улс орнуудын эдийн засаг уналтанд орж өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байгаа нь татварын бодлогын тодорхой алхамууд нь та бидний хүсэн хүлээсэн үр дүнд хүрээгүйн нэг шинж юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд