Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис түүнтэй тэмцэж буй олон улсын жишиг

Бүтээлийн тайлбар

Мансууруулах бодис түүнийг дотор нь төрөл зүйлээр нь ангилах түүнд ялгамжтайгаар ял оногдуулах, бэлтгэх олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах зэргийг албан ёсны Улсын дээд шүүхийн тайлбартай болгох,олон улсын мансууруулах бодисны гэмт бүлэглэлүүдтэй 2 хөршийн тусгай албадуудтай хамтрах энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэж буй олон улсын онол арга зүйн практикшаардлагатай уялдуулахад чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд