Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаанд цагдаагийн байгууллагаас тавих захиргааны хяналт

Бүтээлийн тайлбар

ах зээлийн нийгмийг эрчимтэй хөгжүүлж байгаа улс орнуудад төр, нийгэм, иргэдийнхээ аюулгүй байдал, амар тайван байдлыг хангах нийгмийн таатай орчин нөхцлийг нь бүрдүүлэх үйл хэргийг төрийн хүчний оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ улс эх орныхоо нийгэм, эдийн засгийн бүтээн байгуулалтын хөгжил дэвшилд зонхилох байр суурийг эзлэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оршин тогтнохуйн ашиг сонирхол, бизнесийн аюулгүй байдал, өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг болзошгүй аюул заналаас урьдчилан сэргийлж, аливаа эрсдлээс хамгаалах нь өнөөгийн нийгмийн шаардлага юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч