Генераторын өдөөгчийн халалтын түвшний судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны ДЦСтанцуудад орчин үеийн цахилгаан тоног төхөөрөмж нэвтрэхийн хирээр тэдгээрийн ажиллагаанд тохирсон оношилгоо судалгаа хийх, гэмтэл, саатлыг эрт илрүүлэх, засварыг оновчтой төлөвлөх, найдвартай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. ДЦС-3-ТӨХК-д өнгөрсөн 2016 оноос хэт улаан туяаны оношилгоог нэвтрүүлж, туршсаны үндсэнд цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн нэг болох генератор, тэжээлийн шугамын гэмтэл, саатлыг урьдчилан тогтоох, сул зогсолтыг багасгах ажил амжилттай хэрэгжиж байна. ДЦС-ын технологийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүйгээр генераторын өдөөгчийн гэмтэл саатлыг урьдчилан оношлох хэт улаан туяаны арга зүйг боловсруулснаар генераторын өдөөгчийн сул зогсолтыг багасгаж түүний бүтээлтэй ажиллах цагийг нэмэгдүүлсэн нь сэдвийн чухал тал болно.

Контентын хэсгээс