Бизнесийн байгууллагын цалин ба урамшууллыг боловсронгуй болгох асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Сэдэлжүүлэлтийн хэлбэрийг буруу сонгосноор зөвхөн цалин урамшууллаас шалтгаалан ажилладаг санаачлагагүй, өндөр бүтээмжтэй бус ажилтнуудыг бий болгож байгаа юм. Гэтэл өнөөдөр ажилчдын цалин хөлсний тогтолцоо энэхүү шаардлагыг хангаж чадаж байна уу? Түүнийг боловсронгуй болгох ямар боломж, арга зам байгааг судлаж тогтоох асуудалд өөрийн хувь нэмрийг оруулах зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч