Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Олон тооны мэдээллийн хэрэгслээс хэрэглэгчид сонголт хийж, хэрэгцээтэй мэдээллээ олж авахад хүндрэлтэй болсоор байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хувьд ч хэрэглэгчийн төлөөх, мөн зар сурталчилгааны орлогын төлөөх өрсөлдөөн ширүүсч, нийтлэл нэвтрүүлгийн болон маркетингийн бодлогоо мэргэжлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх шаардлага улам бүр тулгарч байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд