Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Олон тооны мэдээллийн хэрэгслээс хэрэглэгчид сонголт хийж, хэрэгцээтэй мэдээллээ олж авахад хүндрэлтэй болсоор байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хувьд ч хэрэглэгчийн төлөөх, мөн зар сурталчилгааны орлогын төлөөх өрсөлдөөн ширүүсч, нийтлэл нэвтрүүлгийн болон маркетингийн бодлогоо мэргэжлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх шаардлага улам бүр тулгарч байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч