Багануурын нүүрсний уурхайн автотээвэртэй хөрс хуулалтын экскаваторын цахилгаан хөдөлгүүрийн ашиглалтын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Багануурын уурхайг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай өндөр бүтээлтэй оновчтойгоор ажиллуулах нь манай орны түлш эрчим хүчний салбарын чухал зорилтуудын нэг юм. Уурхайн ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн ололт амжилтыг нэвтрүүлэх машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх зэрэг нь судлаачдийн гол зорилго байдаг. Эдгээр чухал асуудлын нэг нь уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хошуучлагч машин болох экскаваторын ашигтай, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс