Арилжааны банкны дотоод аудитын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эдийн засгийн шинэчлэлийн хүрээнд банкны систем ч бас өөрчлөгдсөн. Өмнө нь ганцхан улсын банктай байж, үүгээр дамжуулан мөнгөний бодлого, зээл, төлбөр тооцоо, гадаад гүйлгээг явуулж байсан бөгөөд 1991 онд батлагдсан “БНМАУ-ын банкны хууль”-д банкны тогтолцоог Төв ба арилжааны банкнаас бүрдэнэ гэж зааснаар хоёр шатлалт банкны тогтолцооны хөгжлийн үндсийг тавьсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч