Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, тулгамдсан асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Сүүлийн жилүүдэд байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг ихэссээр байна. Энэ нь жил ирэх тусам байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр байгалийн нөөц баялаг улам хомсдож байгаа бөгөөд түүнд хамгийн их өртөж байгаа хэсэг бол манай гаригийн амьтны аймаг билээ. Амьтны аймагт амьдрах орчин улам багасаж, нилээд хэсэг нь устаж мөхөж, зарим нь тэр мөхлийн ангал дээр хэдэн зуугаараа ойртож буй нь дэлхийн хүн төрөлхтөнийг нойрноос нь сэрээж, олон улс орны төр засгийн үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд тавигдах асуудал болсон байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч