Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэрэг түүнд ноогдуулах ял шийтгэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Сүүлийн жилүүдэд хилээр ноолуур, хуш модны самар, их хэмжээний алт, хөнгөн цагаан хайлш, төмөр, эм бэлдмэл, түүх соёлын дурсгалт зүйл, эртний амьтны болон археологийн, палентологийн олдворууд зэрэг эд зүйл хууль бусаар хил нэвтрүүлэх явдал ихсэж байгаа мөн энэ гэмт хэрэгт хил, гаалийн байгууллага болон улсын мэргжлийн хяналтын газрын ажилтан албан хаагчид холбогдож байгаа нь ихээхэн анхаарал татаж байгаа бөгөөд онол практикийн аль ч түвшинд энэ гэмт хэргийн талаар цэгцтэй ойлголт, тэмцэх арга хэлбэр нь төдийлөн тогтоогүй, мөн энэ гэмт хэргийн гаралтын тоо, чанар огцом өсөж, тэмцлийн өвөрмөц арга замыг шаардаж байгаа тул уг сэдвийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч