Улсын Их Хурлын сонгуулийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар "Монгол Улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байдаг" билээ. Ард түмэн энэхүү эрх мэдлээ өөрсдийн сонгож байгуулсан төлөөллийн байгууллагаар уламжилж хэрэгжүүлэх бөгөөд үүний тулд сонгууль явуулдаг. Аливаа сонгууль (УИХ, Ерөнхийлөгчийн, орон нутгийн) нь ил тод байж, сонгогчийн болон нэр дэвшигчийн эрхийг хангахад чиглэгдэх учиртай.

Контентын хэсгээс