Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг нь дэлхийн хэмжээнд байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоож, байгалийн жам ёсны харицааны нөхцөлийг хангах сонгодог нэг гол хэлбэр бөгөөд хүн төрлөхтний байгаль. түүх, соёл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй их өвийг үе дамжуулан үлдээх байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах шалгарсан арга юм.

Контентын хэсгээс