Төрийн байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоо, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Манай оронд 1990-ээд оны эхэн үеэс улс, төр, нийгмийн байгуулал өөрчлөгдөж эдийн засаг, өмчийн харилцаа эргэлтийн шинж чанартай үйл явц гарч, нийгмийн чиг үүрэгт гүн гүнзгий шинэчлэл явагдсан нь Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих үндсэн нөхцөл бүрдсэн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд