Төлбөрийн чадваргүй иргэнд өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж буй эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төлбөрийн чадваргүй иргэнд өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж буй эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Г.Оюунжаргал

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж буй эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэрэг үйлдсэн, гзмт хэрэгт холбогдсон баян, ядуу хэнд ч болов хууль, шүүх эрх тэгш үйлчлэх, хүн бүр хуулиар хамгаалагдсан эрхээ ялгаваргүй эдлэх, төрөөс тэдгээрийн эрхийг хангуулах үүднээс хэрхэн ямар арга хэмжээ авч хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг болох талаар энэхүү судалгааны ажпаараа харуулахыг зорьлоо.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# иргэн# өмгөөлөл# хуул# эрх зүй