Амьдралын тухай шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ном нь онолын үзэл санааг маш олон жишээ баримтуудаар тайлбарлаж өгсөн учир Адлерийн арга зүйг дэмждэг судлаачдад гарцаагүй сонирхолтой байх болно. Уг ном нь тэр чигтээ нийгэмших хэрэгцээний тухай, мөн түүнийг эзэмшиж буй явдлын тухай бөгөөд бидний хичээл зүтгэл ямар ч байсан хаашаа ч хамаагүй сайн сайхан байдал руу тэмүүлж чадахыг энэ бүтээлээс олж харах юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч