Замын цагдаагийн албаны зохицуулагч-цагдаагийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Замын цагдаагийн албаны зохицуулагч цагдаагийн эрх зүйн байдлын гол зангилааг гаргаж цаашид боловсронгуй болгохын тулд онол, практикийн үүднээс тулгамдаж буй зарим асуудлыг нээн харуулж цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох асуудлыг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч