Монголчуудын цагаан идээ хийх ёс заншлыг үйл явдлын аялалын бүтээгдэхүүн болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын хэмжээний үйл явдалын үзмэрийн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлагыг Монгол орны аялал жуулчлалын нөхцөл нөөцтэй уялдуулан Монголчуудын өдөр тутмын хүнсний хэрэглээнд хэрэглэгдэж буй сүү цагаан идээний хэрэглээ болон боловсруулах үйл ажиллагааг үндэсний хэв маягийг илэрхийлэхүйц, жуулчдын сонирхол татах үйл явдлын үзмэр бологоход боломжийг судласан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч