Монгол Улс дахь уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс дахь уул уурхайн салбар дахь нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн зохицуулалт сэдвийг судалсны үндсэн дээр Монгол улсын газар нутагт хичнээн уул уурхайн компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь эргээд монголчуудын амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа эсэх компаниуд уурхайн хаалт буюу нөхөн сэргээлтээ хэрхэн хийдэг талаар судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч