Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хэргийн дагнасан шүүх шинээр байгуулагдсантай холбогдон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн асуудлыг онцлон судлах, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг таамаглах, дэлхий дахины хөгжлөөс суралцахыг үндсэн зорилгоо болгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч