Захиргааны хэргийн шүүх нотлох зарчмын хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс болон хяналтын шатны шүүхээс Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг нотлох баримтын бүрдэл дутуу үндэслэлээр хүчингүй болгож дахин хэлэлцүүлэх явдал нэлээдгүй гарч байгаатай холбогдуулан судлав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч