Гэр бүлийн дундын эд хөрөнгийн эрх зүйн зарим зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Хүний оюун санаа, эдийн засгийн байр суурийг төлөвшүүлэх анхдагч нийгмийн харилцаа болох гэр бүлийн харилцаа, тэр дундаа дундын эд хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдсан зөрчилт харилцааг тодорхойлох, цаашид боловсронгуй болгохад анхаарах зэрэг асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч